Koncentrace
Rychlost a přesnost
Techniky a obrana
More Website Templates @ TemplateMonster.com - April 21, 2014!

Co to je Watejitsu

Wa-te jitsu je sebeobranný systém odpovídající dnešním potřebám moderního člověka při zachování všech poznatků z bojových umění. Ve Wa-te jitsu jsou zachovány všechny posloupnosti výuky od základních technik až po výuku kat a rozvoj vnitřní energie. Výhodou Wa-te jitsu je, že již od prvopočátku se

studenti tohoto bojového systému učí konkrétním obranám, které jsou zakódovány ve zkušebním řádu. Tyto aplikace sebeobrany se cvičí již od nejnižšího technického stupně. Tím se studenti Wa-te jitsu učí okamžitě reagovat potřebnou obranou na určitý útok, zjišťují, že špatně provedená obrana z jejich strany je neúčinná. Obránce se snaží neustále lepit na útočníka, tím snižuje počet technik, které může útočník použít a zároveň může sám útočit na citlivá místa, tlakové body na těle útočníka. Střídáním cvičenců mezi sebou se učí své techniky na útočníky různě velké, malé, štíhlé, tlusté. Cvičenci se učí úderům, kopům, pákám a tlakovým bodům na lidském těle, které pomáhají útočníka pacifikovat. Z těchto dílčích technik se skládají dané kombinace, které cvičenec později aplikuje v různých obměnách a tím si vytváří vlastní repertoár sebeobrany. Toto je další výhoda Wa-te jitsu do. Student je nevědomky nucen k vlastní iniciativě a tím je postaráno o jeho další vývoj i po stránce psychické. Rozvoj je dán pěti cestami – cesta morálky, cesta meditace, cesta moudrosti, cesta osvobození, cesta dokonalého poznaní. Těmito cestami se student Wa-te jitsu dovede k samostatnosti, k vlastnímu logickému uvažování, k zájmu o vlastní tělo a jeho funkce. V zásadě se naučí sebezdokonalování, sebeovládání a v první řadě sebeobraně.

Principy Watejitsu

Každý systém bojových umění a sebeobrany se řídí určitými principy, které se musí dodržovat a pochopit, aby student bojového umění a sebeobrany mohl učivo obsažené ve cvičení zvládnout. Již dlouho své studenty vedu k tomu, aby cvičení systému studovali, nejen v rámci pohybu, ale aby se naučili cítit své tělo při určitých pohybech, to je při obraně, útoku, pákách, přísunech, odsunech, protože Wa-te jitsu se musí studovat, ne jen cvičit. Proto je od pradávna zdůrazňováno nejen fyzické cvičení, ale i stránka psychická. Vyjádřením v procentech můžeme hovořit o 20 %fyzického cvičení, 80 % psychického cvičení nebo o 30 %fyzického cvičení a 70 % psychického cvičení, avšak tato čísla mohou být úplně v jiném poměru, faktem však zůstává, že psychické cvičení vyjádřeno v procentech převyšuje fyzické cvičení. Možná proto v mnoha klubech je velká fluktuace cvičenců, protože nepochopili nebo nebyli vedeni k duševní stránce cvičení. Cvičenec zvládá techniky po stránce fyzické, vyjádřeno technikami, je to vyjádřeno i zkušebními řády. Tyto hovoří o určité době za jakou se dá vyjádřit hodnota kvality zvládnutí technik nebo kombinací. Potom se bojové umění stává honbou za technickými pásky. Musíme si uvědomit, že technické stupně byly zavedeny do bojových umění až ve 20. Století. Do té doby se kvalita technik a jejich zvládnutí posuzovala vizuálně. V dnešní době se mnoho studentů domnívá, že uplynutím určité doby určené zkušebním řádem již techniku zvládli a mohou postoupit další zkoušku ke svému cíli, tj. černý pás nebo jiné ohodnocení, kterým je vyjádřeno mistrovství daného stylu. Avšak kdo zkusil zápasit, ví, že na zápasišti nerozhoduje barva pásku, ale zvládnuté techniky po stránce fyzické a psychické. Kvalita mistrovského stupně se určuje i zvládnutím psychické úrovně bojového umění nebo sebeobrany, protože zvládnutím technické úrovně se mění i psychická kvalita studenta bojového umění a sebeobrany. Vyjádřením může být i to, že první tři technické stupně se studenti bojových umění a sebeobrany většinou snaží získat co nejrychleji, při dalších už začínají přemýšlet co umí, tento okamžik je možná rozhodující pro další vývoj bojovník a k dalším zkouškám přistupuje daleko zodpovědněji a můžeme hovořit o začínajícím se rozvoji psychickém. Proto byly dány každému bojovému umění a sebeobrany určité principy, podle kterých se musí řídit, aby mohl stoupat v pomyslném žebříčku hodnot.

Poslední novinky

Spuštěny nové webové stránky. Postupně je budeme přidávat další věci.
Novinka čislo 2